Hormonoterapia la pacienţii cu PSA scăzut după prostatectomie

Valori psa dupa prostatectomie radicala

Cancer Prostata

Vzualizari: Transcriere 1 Rev. Rusuet nr. Rusu 2, Irena Rãileanu 2, Cipriana ªtefãnescu 2 1.

Cancerul de prostata, vindecat chirurgical Cancerul de prostata, vindecat chirurgical Una dintre cele mai frecvente neoplazii intalnite la barbati este cancerul de prostata.

Doctorand al Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie Gr. Popa Iaºi Facultatea de Medicinã 2. At the moment, PSA prostate specific antigen values point out to either successful or unsuccessful prostate cancer therapy.

Nivelul PSA după prostatectomie radicală

Depending on therapeutic strategies, biochemical recurrence BCR is differently defined. After hormonal therapy, PSA declines in months, maintains low values for months, then increases, settling for hormone independency.

Robotic Prostatectomy

The PSA bounce phenomenon and the PSA surge postchimiotherapie syndrome can complicate the assessment of biochemical recurrence. În prostatã pot coexista în acelaºi timp celulele epiteliale canceroase în diferite pattern-uri arhitecturale ºi diferite grade de diferenþiere care se reflectã în scorul Gleasoncelule stromale fibromusculare, multipli foci de neoplazie intraepitelialã benignã PINleziuni atrofice, noduli de hiperplazie prostaticã benignã BPH ºi glande normale.

Recidiva biochimica dupa prostatectomia radicala

Clasic, se considerã cã multe cancere umane se dezvoltã printr-o serie de etape genetice secvenþiale care culmineazã în carcinom ºi boala metastaticã, iar acestea se reflectã la nivel genetic, histologic ºi clinic. Multe aspecte din biologia cancerului de prostatã nu se potrivesc acestui model.

Vă recomandăm să contactaţi recepţia pentru mai multe informaţii.

Tehnicile genetice clasice au adus informaþii limitate cu privire la procesul progresiei cancerului de prostatã 1. Cel mai utilizat marker, în prezent, pentru urmãrirea evoluþiei cancerului de prostatã este PSA antigenul specific prostatic. PSA este eliberat în sistemul circulator când 2 PSA ca marker în evoluþia cancerului de prostatã membrana bazalã prostaticã este compromisã, cum se întâmplã în cancer, ºi, prin urmare, este utilizat ca marker seric sensibil valori psa dupa prostatectomie radicala screening-ul, diagnosticul ºi progresia cancerului de prostatã.

  • Tratamente la domiciliu
  • Cancerul de prostata: ce este si la ce ajuta ajuta prostatectomia robotica? | microinjectie.ro
  • Olexină pentru prostatită
  • Cancer Prostata - Evolutie PSA - Dr. Gheorghe Nita
  • Aplicații cu noroi pentru prostatită

În lucrarea noastrã nu ne vom referi la rolul determinant al PSA în screening-ul valori psa dupa prostatectomie radicala diagnosticul neoplaziei prostatice, ci doar la rolul sãu în urmãrirea evoluþiei cancerului, în cursul sau dupã diferite terapii. De fapt detecþia recidivei bolii a fost aplicaþia clinicã iniþialã a PSA în cancerul de prostatã 2.

PSA, o serinproteazã produsã de celulele epiteliale secretorii, este codificat de gena kalicreinei umane 3 hk3. Expresia PSA este AR receptor androgenic - dependentã, iar nivelele transcripþionale sunt semnificativ reduse în absenþa androgenilor 3.

valori psa dupa prostatectomie radicala

Aproximativ o treime pânã la jumãtate din pacienþii trataþi, indiferent de metoda terapeuticã, vor experimenta recidivã biochimicã creºterea valorilor PSA dupã normalizarea lor iniþialã 4.

Semnificaþia recidivei biologice este, ea însãºi, neclarã, întrucât nu toþi pacienþii cu recidivã biochimicã vor experimenta boala metastaticã.

PSA CA MARKER ÎN EVOLUÞIA CANCERULUI DE PROSTATÃ

Recurenþa biochimicã reprezintã un marker al progresiei spre boala metastaticã ºi al mortalitãþii cancer-specificã 6. Momentul recurenþei biochimice postterapie este crucial în urmãrirea evoluþiei cancerului prostatic, deoarece permite administrarea precoce a terapiei de salvaj în cazul pacienþilor cu recurenþã localã.

valori psa dupa prostatectomie radicala

În prezent pacienþii sunt monitorizaþi, în ce priveºte valoarea PSA, o datã la 3 luni în primul an, la 6 luni pentru urmãtorii 4 ani, ºi apoi anual. Intervalul de timp dintre recurenþa biochimicã ºi metastaze depinde de stadiul patologic preoperator, de scorul Gleason ºi de PSADT durerea de spate in zona rinichilor. În cazuri rare, pacienþii pot dezvolta metastaze la distanþã postprostatectomie fãrã creºterea nivelului PSA.

Pound et al. Timpul median de la recurenþa PSA la metastaze a fost de 8 ani. Dupã dezvoltarea metastazelor, timpul median pânã la deces a fost de 5 ani.

  • Dureri de spate la bărbații cu prostatită
  • Hormonoterapia la pacienţii cu PSA scăzut după prostatectomie - Viața Medicală
  • Cu adenom de prostată
  • Free PSA - analiza medicala Synevo
  • Semne de prostatită la 45 de ani

Timpul pânã la recurenþa bio- 3 Daniela Rusu et al. Totuºi, ca ºi în cazul prostatectomiei radicale, eºecul clinic postiradiere poate fi apreciat mai bine de cãtre PSADT decît de valorile absolute ale PSA. Etiologia fenomenului nu este cunoscutã.

În unele studii, pacienþii care au experimentat saltul PSA au prezentat o probabilitatea mai redusã pentru recurenþa biochimicã 4. Prognosticul pentru pacienþii trataþi prin brahiterapie ºi care nu prezintã recurenþã biochimicã la 5 ani este excelent.

valori psa dupa prostatectomie radicala

Moni- 4 PSA ca marker în evoluþia cancerului de prostatã torizarea activã implicã urmãrirea regulatã a evoluþiei bolii prin PSA, DRE ºi, posibil, repetarea periodicã a biopsiei în vederea instituirii terapiei curative, când existã indicii cã boala progreseazã Acestea sunt cancerele considerate, conform nomogramelor, cu potenþial evolutiv redus.

Dozajul PSA se realizeazã la fiecare 6 luni timp de 4 ani, apoi anual PSADT este un indicator important în strategia de monitorizare a acestor cancere, pentru a indica necesitatea unui tratament.

valori psa dupa prostatectomie radicala

Un studiu recent al Universitãþii John Hopkins susþine cã cinetica PSA postdiagnostic nu reprezintã un test prognostic valid ºi nu ar trebui utilizatã pentru înlocuirea biopsiei anuale pentru urmãrirea bãrbaþilor prin monitorizare activã Spre deosebire de monitorizarea activã, watchful waiting implicã o urmãrire mai puþin agresivã ºi, în general, absenþa tratamentului pânã la apariþia bolii simptomatice Aceastã alternativã terapeuticã este aplicatã în cazul pacienþilor cu boalã incurabilã.

Valoarea PSA descreºte în luni ºi se menþine la valori scãzute timp de de luni, dupã care survine o creºtere a PSA, care defineºte hormono-independenþa. Când PSA continuã sã creascã dupã a doua linie de hormonoterapie, este vorba de hormono-rezistenþã Recidiva metastaticã este asociatã întotdeauna cu creºterea PSA, în afara cazurilor rare de tumori nediferenþiate, când PSA poate rãmâne nedetectabil.

Politica de confidentialitate Radioterapie agresivă pentru cancerul de prostată cu antigenul specific prostatic Jurnalul Internaţional de Oncologie a publicat o analiză post-tratament, după un studiu ce s-a întins pe o perioadă de 10 ani.

Un rãspuns al PSA este demonstrat de descreºterea PSA confirmatã de un al doilea test, la 4 sau mai multe sãptãmâni dupã declinul iniþial. Thuret et al.

Hormonoterapia la pacienţii cu PSA scăzut după prostatectomie

Acest fenomen numit sindromul PSA surge postchimioterapie a fost observat în primele sãptãmâni dupã iniþierea chimioterapiei. Aceeaºi observaþie este valabilã pentru chimioterapia second line.

valori psa dupa prostatectomie radicala

Cunoscând acest fenomen, clinicienii vor evita întreruperea precoce, inoportunã, a chimioterapiei S-a sugerat astfel cã tratamentul cu radiofarmaceutice cu tropism osos ar putea exercita, dincolo doar de ameliorarea durerii, 5 Daniela Rusu et al. Tehnicile ADN microarray au permis studiul unor aspecte ale progresiei cancerului de prostatã.

Cancerul de prostata, vindecat chirurgical

Studiile s-au concentrat pe identificarea profilului expresiei genice caracteristic pentru diferite scoruri Gleason. Alte studii au avut drept scop identificarea genelor diferenþial exprimate în cancerul local comparativ cu cel metastatic.

De exemplu într-un model Cox care a inclus statusul marginii chirurgicale, mãrimea tumorii, scorul Gleason ºi valoarea PSA preoperator, expresia crescutã a proteinei EZH2 a fost cel mai bun levofloxacino prostatitis al recurenþei 1. Câteva studii s-au concentrat pe identificarea profilului care anticipeazã care dintre cancerele localizate sunt mai predispuse la recurenþa PSA dupã prostatectomie.